„Koncert bude tentokrát v krásném sále hotelu Gustav Mahler, a to v neděli 11. května v 19 hodin,“ zve milovníky vážné hudby šéfdirigent filharmonie Jiří Jakeš, který bude celý koncert dirigovat.
Na koncertě zazní světové premiéra skladby Mozartiána, kterou pro Komorní filharmonii Vysočina napsal Petr Hala.
„Petr Hala je úspěšný soudobý autor, jehož díla znějí na pódiích například v Japonsku nebo USA, je také docentem klavíru na Masarykově univerzitě v Brně,“ uvedl Jakeš.
Jako sólista vystoupí dvanáctiletý trumpetista Walter Hofbauer, žák Základní umělecké školy Jihlava, který získal skvělé druhé místo v přestižní soutěži Concertino Praga.
Program celého koncertu je zaměřen na slavné české autory, kteří žili na Vysočině, nebo přímo v Jihlavě, takže zazní díla například od J.V. Stamice, K. Stamice, D.J. Škroupa nebo B. Smetany a mnoha dalších. „Bude to v mnoha ohledech výjimečný koncert,“ uzavírá šéfdirigent Komorní filharmonie Vysočina Jiří Jakeš.

Program koncertu 11. května
P. HALA - MOZARTIANA - Serenáda pro sm. orchestr - SVĚTOVÁ PREMIÉRA
J.K.NERUDA - KONCERT ES DUR PRO TRUBKU A ORCHESTR - sólo trubka - Walter Hofbauer
J.V.STAMIC - "MANHEIMSKÁ SYMFONIE"
K. STAMIC - ORCHESTR KVARTET
F. BENDA - SINFONIA
D.J.ŠKROUP - CONCERTO SOL MAGGIORE - sólo flétna - Dita Urbánková - Čeledová
B. SMETANA - JIŘINKOVÁ POLKA
A. DVOŘÁK - VALČÍK Č.1