Třešťské divadelní jaro (již 48. ročník) v Třešti probíhá od pátku. Amatérské soubory zde mají možnost předvést svoje umění, a mohou být tříčlennou porotou doporučeni na další festivaly.
Při závěrečném večeru návštěvníci uslyší závěrečné slovo poroty, uvidí předávání ocenění a v neposlední řadě také divadelní představení Noc v čase slunovratu.


„Noc v čase slunovratu upravila a také režíruje paní Kotisová, porotkyně Třešťského divadelního jara z minulých let,“ prozradil ředitel městského kulturního střediska Jiří Cába.

Pod jejím vedením se předvedou DRH, což je uskupení divadelníků z celé republiky.
Samotné představení je inspirováno hrou Sen noci svatojánské od Williama Shakespeara.

Tato komedie je o různých podobách lásky, proměnách vztahů a soupeření, o kouzlech elfů, hrátkách bohů, o snění a blouznění.
Mimo jiné je i o tom, jak těžké je být bohem, jak zodpovědné je být hercem, a jak zázračné je milovat a být milován.