Lidé uvidí také nálezy keramiky, šperků a řadu drobných předmětů z různých materiálů.

Zajímavostí bude i věrohodná rekonstrukce keltského obydlí, takzvané zemnice, kterou podle archeologických dokladů sestaví členové Spolku archaických nadšenců. Řekla to kurátorka výstavy Pavla Starůstková.

„Výstava by se měla pokusit odpovědět na otázku, kdo vlastně byli Keltové, zda to byl jeden z mnoha zapomenutých národů, nebo je můžeme řadit vedle antických národů mezi hlavní tvůrce evropské kultury,“ uvedla kurátorka.

Návštěvníci by se měli detailně seznámit s keltskou společností, se světem mužů a žen, s jejich způsobem života, s řemeslem a s celou jejich civilizací, která se zformovala pod pojem laténská kultura.

Trvalé osídlení Kelty na území Vysočiny není vědecky prokázáno. „Keltský vůz je proto jakousi připomínkou, že územím pouze migrovali a zastavovali se pouze jako prospektoři zlata, z něhož potom razili mince,“ řekla Starůstková. Součástí výstavy bude dotyková keltská dílna. Zájemci si vyzkouší práci na tkalcovském stavu, ražbu mincí nebo mletí obilí na laténském mlýnku.

Další doprovodné akce chystané výstavy jako například keltská módní přehlídka nebo také hudební představení s keltským zpěvem a tanci budou provázet expozici 27. května při již tradiční akci nazvané Muzejní a galerijní noc.

Výstava v Muzeu Vysočiny v Jihlavě začne 6. května a potrvá do 3. července. Muzeum tím navazuje na návštěvnicky úspěšnou loňskou hmatovou výstavu Šaty dělaj pračlověka.

JAROSLAV BUČEK (ČTK)