Kromě slavných hudebních skladeb se však můžete těšit na unikátní výstavu malíře, grafika a člověka, jenž byl s Gustavem Mahlerem jednu dobu úzce spjat – Alfreda Rollera, která se koná právě pod záštitou festivalu. V Domě Gustava Mahlera jsou tak od dnešního dne k vidění vytříbená Rollerova díla. Pokochat se jimi můžete až do 12. června.

Alfred Roller byl již v roce 1897 jedním ze spoluzakladatelů a v roce 1902 dokonce také prezidentem vídeňského spolku Secese. Své zkušenosti pak využil při působení na vídeňské uměleckoprůmyslové škole, kterou později také vedl coby ředitel.

Gustav Mahler Rollera v letech 1903 až 1909 přizval do Dvorní opery jako šéfa výpravy. Společně se jim podařilo reformovat scénické umění ve smyslu gesamtkunstwerku, to znamená spolupůsobení prostoru, světla s hudbou, barvy, slovem a gestikulací.