Prezentaci schválili krajští radní. Vedení kraje, který je zřizovatelem muzea, si je vědomo trvajícího sporu firmy Diag Human s Českou republikou a z něj vyplývajícího rizika zabavení betlému v zahraničí. Informoval o tom hejtman Jiří Běhounek.

„Betlém je majetkem kraje, na který by se spor mezi Českou republikou a firmou Diag Human neměl vztahovat,“ řekl hejtman. Betlém je podle něj pojištěný a jeho úspěšná prezentace na světové výstavě převýší případné riziko zabavení.

Prestižní výstava

Nároky firmy na finanční odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou již nepravomocně uznaly vídeňský a pařížský soud a podle některých informací z uplynulého týdne i soud v několika dalších zemích.

V Rakousku dala společnost Diag Human také podnět k zabavení dvou obrazů a jedné plastiky. Vídeňský soud mu vyhověl a díla předběžně zabavil. Česku se ale exekuci podařilo zvrátit. Firma se proti tomu odvolala. Ministerstvo kultury v reakci na tuto věc a hrozbu další možných exekucí pak zakázalo půjčovat umělecká díla do zahraničí.

Trvající problém zapříčinil například i návrat historicky cenných hudebních nástrojů, které pocházejí ze Státní sbírky hudebních nástrojů a které si hudebníci významných českých souborů mohou dlouhodobě pronajímat. Hudebníci museli některé nástroje vrátit do depozitářů.

Betlémy tvůrců z Vysočiny se jedné z nejprestižnějších výstav betlémů v Evropě zúčastňují pravidelně. V roce 2007 získaly tři vystavené betlémy Cenu Senátu italské republiky. Uspěly tak v konkurenci desítek betlémů z celého světa a řady italských regionů. Letos se výstava bude konat od 25. listopadu do 8. ledna 2012.

JAROSLAV BUČEK (ČTK)