Od 22. dubna mohou návštěvníci jihlavského muzea zavítat do malého výstavního sálu, kde je instalována výstava s názvem Karel IV. a jeho doba, která je připravena ve spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava. Výstava přináší zajímavá fakta o vládě Lucemburků v českých zemích, o nástupu Jana Lucemburského na český trůn, o mládí Karla IV. a jeho panování. K vidění jsou originály listin vydaných Janem Lucemburským 
i Karlem IV., listiny vydané městem Jihlavou, jihlavskými měšťany a dalšími osobnostmi, jihlavská městská kniha ze 14. století a také zajímavé archeologické nálezy.

Výstavu doplní v jejím průběhu dvě odborné přednášky. První se uskuteční 31. května, kdy představí Jihlavu v době Karla IV. z pohledu archeologie Mgr. David Zimola a Mgr. Aleš Hoch. Druhá přednáška, pojednávající o dnech všedních i svátečních v době Karla IV., proběhne 7. června a přednese ji Mgr. Pavel Macků.

SLAVNOSTNÍ VEČER

Vyvrcholením oslav pak bude Slavnostní večer k 700. výročí narození císaře a krále Karla IV., pořádaný Muzeem Vysočiny Jihlava 
ve spolupráci s Horáckým divadlem Jihlava, který se uskuteční v kostele Povýšení sv. Kříže v pátek 13. května od 19 hodin. V průběhu večera zazní dobová hudba v provedení souboru Solideo s doprovodem mluveného slova v podání herců Horáckého divadla.

Dvěma přednáškami představí Oblastní galerie Vysočiny umění doby Karla IV. První z nich je plánována na 12. května a zájemci se budou moci seznámit se širším kulturním kontextem umělecké tvorby v polovině 14. století v Evropě, zejména ve Francii a Itálii. Druhá přednáška 19. května s názvem Umění na dvoře Karla IV. se zaměří na konkrétní podobu kulturního dění přímo v centru říše, tedy na dvoře Karla IV. Obě přednášky připraví a přednese Mgr. Petr Štěpán.

ČTENÍ V DIVADLE

Horácké divadlo si připravilo pro malé diváky poutavé čtení v rámci cyklu Pohádky na schodech. Ve foyer Velké scény zazní 7. května první část nazvaná Král králů Karel IV. aneb Neobyčejný život, kde se dětí dozví, jaké to je, když se jeden narodí jako král. Další čtení je připraveno na 21. května a pod názvem Po stopách Karla IV. se ukrývá pohádkové putování po Evropě i po Čechách, po místech, která Karla IV. ještě pamatují.

Uvolněnou atmosféru blížících se letních dnů doplní večerní filmová projekce muzikálu Noc Na Karlštejně, která zakončí letošní Muzejní a galerijní noc 27. května. Promítání zajistilo město Jihlava. Stejnojmenný muzikál v provedení divadelního souboru Karla Čapka z Třeště bude možné zhlédnout 24. června v prostorách hradebního parkánu v Jihlavě.

Na konci léta, 20.-21. srpna bude karlovské výročí připomenuto také na hradě Roštejn. Vysočina Tourism připravil pro návštěvníky hradu víkendové netradiční kostýmované prohlídky nazvané Čekání na jeho Výsost Karla IV.
Užijte si letošní karlovský rok s námi.