„Kraj Vysočina udělí letos již podeváté cenu s názvem Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Cena je určena knihám, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky a není podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři měli sídlo v Kraji Vysočina. Cena je dotována částkou 60 tisíc,“ informovala ředitelka knihovny Jitka Hladíková. Polovinu částky získá autor a polovinu nakladatel.

Knihy mohou být oceněny dokonce hned dvakrát. Cenou Kraje Vysočina a také cenou čtenářů knihovny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina. Český rozhlas Vysočina totiž věnuje výherci propagaci ve vysílání formou rozhovoru, hlasující budou odměněni vstupenkami na veletrh. „Prostřednictvím soutěže tedy mají velkou příležitost propagovat své nakladatelství. Informace o přihlášených knihách totiž budou vyvěšeny na webových stránkách Krajské knihovny Vysočiny, bude o nich informováno ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina a čtenáři či posluchači budou moci svým hlasováním vybrat tu, která je nejvíc zaujme,“ upřesnila ředitelka.

Tak jako v předchozích letech udělí podle ředitelky město Havlíčkův Brod cenu za nejkrásnější knihu veletrhu. Do této kategorie jsou zahrnuty jak knihy z oblasti beletrie, tak populárně naučné a naučné (fiction i non-fiction) a Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., udělí cenu za nejkrásnější dětskou knihu. Knihy k ocenění vybírá odborná porota složená z pracovníků kulturních organizací v Kraji Vysočina.

Ceny za nejkrásnější knihy 30. Podzimního knižního veletrhu vyhlásí pořadatelé na slavnostním večeru v první den veletrhu v pátek 23. října 2020 ve 20 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.