Komponovaný pořad, připravený zhruba šedesáti účinkujícími, kteří vystupovali v lidových kostýmech za doprovodu živé hudby, vychází z biblického příběhu o narození Ježíše a klanění tří králů.