V pátek od osmnácti hodin se mohou lidé přijít podívat na loutkové divadlo nebo během večera zhlédnout v městském kině film Polná v proměnách. Od dvaceti hodin pak na hradním nádvoří vystoupí rakouská taneční skupina Betty, Quintonia Brass.

Bohoslužba s kardinálem

Hlavní program je ale přichystaný na víkend. V sobotu začne už úderem půl desáté dopoledne přijetím rodáků starostou města v místním kině, kde se poté opět bude promítat stejný snímek jako v pátek.

Slavnosti však budou i jinde ve městě, například od půl jedenácté je v chrámu Nanebevzetí Panny Marie přichystána slavnostní bohoslužba, kterou celebruje kardinál Dominik Duka.

Od devatenácti hodin jsou pak připraveny noční prohlídky s vyhlídkou z věže. Neprohloupí ale ani ten, kdo přijde v sobotu odpoledne na Husovo náměstí. Program, který tam už od půl jedné odpoledne zahájí dechová hudba Polenská třináctka, bude pokračovat až do večera. Zakončí ho městská veselice, jež začne ve dvacet hodin. Do té doby však na místě vystoupí celá řada zajímavých hostů.

Od dvou hodin odpoledne je připraven i historický průvod z městské části Kateřinov nebo hudební vystoupení Václava Neckáře.

Muzikál Noc na Karlštejně

Bohatý program je připraven také na poslední den městských slavností. Uskuteční se v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, v městském kině a také na hradním nádvoří. Připraven je rovněž muzikál Noc na Karlštejně.

Městské slavnosti v Polné doprovodí sraz rodáků. Lidé si připomenou 770 let od první písemné zmínky o městě. Zpřístupněna bude rovněž národní kulturní památka, děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie a prohlídkové trasy. Podrobnější program najdete na webových stránkách města.

LENKA POSPÍŠILOVÁ