Kromě Rabasovy tvorby bude výstava obohacená 
o díla autorů ze sbírek OGV, jako jsou například Jiří John, Bohumír Matal či Tomáš Císařovský. Výstava začíná dnes v budově OGV na Masarykově náměstí, potrvá 
do 29. ledna 2017.

„Naše výstava Rabasovo dílo vytrhla z historického kontextu a sleduje jej 
z hlediska jeho malířských kvalit – způsobu reprezentace hmoty, tahu štětcem, hnětení barev či modelování reliéfu," uvedla kurátorka výstavy Lenka Dolanová.

Rabas je podle Dolanové autorem, který se v rámci umělecko-historického provozu občas vynořuje a občas mizí, často pod vlivem politických souvislostí. Ve své tvorbě zohledňuje mnohotvářnost zdánlivě jednoduché české krajiny kolem Krušovic, kde se v roce 1885 narodil a krajinu západních Čech neopustil. V Rabasově díle doznívá výtvarné myšlení 19. století.