„Obraz Doriana Graye nabízí mnoho provokativních, stále aktuálních témat, z nichž v našem zpracování akcentujeme zejména téma společenské přetvářky, manipulace, honby za zážitky, duševní prázdnoty, neodpovědnosti, kultu mládí a úspěchu,“ popsal režisér inscenace Pavel Šimák. Dále budou nastoleny otázky hranic morálky, svědomí a hledání vlastní individuality.

V hlavní roli Doriana se představí herec Jan Burda, který je v angažmá divadla druhou sezonu. Dále účinkují Lukáš Matěj, Zdeněk Stejskal, Šárka Býčková, Lucie Sobotková, Ondřej Šípek, Milan Šindelář, Richard Vokůrka, Josef Kundera, Tereza Otavová, Taťána Schottnerová, Eva Kaplerová a Zdeněk Dryšl.

Žánrově bývá Obraz Doriana Graye označován jako sci-fi román s prvky hororu, příběh s fantastickými prvky, někdy také jako moralita či podobenství o nepodplatitelnosti svědomí. „Společenský diktát nám určuje, jak máme vypadat, jak máme jíst, kolik vydělávat. Uměle tak vytváříme měřítko úspěšnosti a zdání štěstí. Touha po dokonalosti vede lidi k flustracím a nespokojenosti. Dorian Gray je i o tom, co všechno jsou lidé schopni pro tento ideál udělat,“ dodal Šimák.

Dramaturgii má na starosti Barbora Jandová. Scénu a kostýmy vytvořila scénografka Kristina Matre Křížová, která s režisérem Pavlem Šimákem spolupracovala například na kostýmech k muzikálu Adéla ještě nevečeřela.