Herci a další umělecké profese se na ni začínají chystat právě v těch-
to dnech. Končí divadelní prázdniny a první premiéra je čeká už v sobotu 10. září.

WOODY ALLEN I ADÉLA

Celkem HDJ nabídne šest nových představení, kde si každý najde to svoje. Chytne vás laskavá komedie Woodyho Allena Sex noci svatojánské, velmi oblíbený český muzikál Adéla ještě nevečeřela od Oldřicha Lipského a Jiřího Brdečky či dramatizace románové kroniky bratří Mrštíků Rok na vsi? Nebo vás spíš zaujme hra se zpěvy inspirovaná kabaretem v terezínském táboře Kabaret z lágru od Roye Kifta, duchařská komedie Eduarda Rovnera Vrátila se jednou v noci či mysteriozní drama Augusta Strindberga Hra snů?

V divadle tentokrát dostanou prostor i jiné umělecké žánry. „Připravili jsme dvě baletní představení. 
V úterý 20. září přijede Slovenské divadlo tanca s před-stavením Jána Ďurovčíka Carmen. V lednu příštího roku pak budeme hostit Pražský komorní balet," řekla tisková mluvčí HDJ Miroslava Kvíčalová.

Pro rodiny s dětmi v HDJ od října chystají pohádkové neděle na Velké scéně, vyhrazeno je pro ně každé první nedělní odpoledne 
v měsíci. Konec roku zase zpestří vánoční hra s koledami pro velmi malé děti.

„Už od září poběží pro-
jekt s názvem D-komplex. Jde o interaktivní divadlo pro maturitní a předmaturitní ročníky středních škol. Vybrali jsme jedno z maturitních témat z české literatury, to jsme dramaticky zpracovali a připravili ho zcela unikátní formou. Letos si studenti s herci zahrají na literáty v meziválečném období," zmínila jednu ze zajímavostí Kvíčalová.

K dalšímu rozšíření nabídky HDJ patří také něko-lik speciálních hostujících představení s volným prodejem vstupenek. Půjde
o ojedinělé počiny, žánrově ne zcela uchopitelné a umělecky zásadní. První z nich
je Velvet Havel v podání
Divadla Na zábradlí. Uskuteční se v pátek 14. října. Informace o nové sezoně HDJ jsou například na ofi-ciálním webu divadla www.hdj.cz.

ZDEŇKA HINKOVÁ