V krajském městě Vysočiny se k němu na podzim chystá řada nejrůznějších počinů pod názvem Svobodná třicítka. Přidat se až do konce roku může kdokoli, kdo pořádá nějakou akci vztahující se k tomuto tématu. Jihlavská radnice připravuje na týden před 17. listopadem performance a happening, jehož podstatou bude Zeď svobody.

Jakub Kos a Vojtěch Šoula z Divadla VOKO se do společenských akcí v Jihlavě zapojují pravidelně. Jejich nová hra, která má shodou okolností také název Svobodná třicítka, bude mít tři časové roviny. "První bude řešit 17. listopad 1939, který se stal studentskou mezinárodně významnou událostí, ale čeští studenti na ni často zapomínají. Druhá bude řešit 17. listopad 1989, který hlavně díky studentům přinesl do Československa svobodu a demokracii, i když stále podle některých lidí studenti takové věci nechápou. A taky se podíváme na 17. listopad 2019. Jak na tyto dvě, pro nás historicky významné události, nahlížíme dnes - po 30 a 80 letech,“ popisuje Vojtěch Šoula představení, které se odehraje 23. října v domě kultury.

Součástí oslav je například fórum Mladé univerzity, koncert Hudební mosty, besedy s publicisty Jaroslavem Kmentou a Luďkem Navarou, divadelní představení Audience, koncerty Jaroslava Hutky nebo Oldřicha Kaisera s Dášou Vokatou nebo Václavská slavnost.

„Stěžejním jihlavským projektem bude série akcí v týdnu před 17. listopadem, kdy bude nejpodstatnější Zeď svobody jako symbol železné opony a dominantní prvek připomínající rozdíl svobody a nesvobody v samotném prostoru i v našich myslích. Zeď svobody tematicky navazuje na loňský projekt Proletí 100letí k příležitosti výročí založení Československé republiky. Opět si připomeneme zásadní dějinné události naší společnosti. Instalace zdi je připomínkou nesvobody, a především oslavou možnosti žít ve svobodné zemi. Což nemůžeme úplně brát jako samozřejmost, o svobodu je třeba pořád pečovat,“ sdělila jihlavská radní Silvie Čermáková.

Oslavy vyvrcholí v den výročí revoluce. Na neděli 17. listopadu se vedle happeningu a performance s názvem Zeď svobody chystá i setkání u Klíčů za Kauflandem a sametový průvod s lampiony v centru města, které už mají v Jihlavě svoji tradici.

"Do Svobodné třicítky mohou organizátoři přihlásit své akce průběžně až do konce roku a město jim zajistí společnou propagaci a poskytne společné logo, tím je motýlek v barvě trikolory. Jde o to, aby akce tematicky vztahovaly k výročí revoluce. Jinak je jedno, zda nás osloví organizace, spolky nebo jednotlivci," doplnila další informace Čermáková.