První nese název CREW/ní obraz. Jedná se o výběrovou sestavu prací pěti autorů, kteří se pohybují na domácí graffiti scéně. Hlavní část projektu tvoří malba, v galerii se objeví ale také práce na papíře či objekty.

„Krevní obraz je celkové vyšetření krve, které zjišťuje poměry jejích jednotlivých složek. Stejně tak se expozice skládá ze souboru vzájemně oddělených autorských prezentací, ale dohromady představuje alespoň dílčí obraz toho, jakým způsobem se může graffiti projektovat do současného umění,“ přiblížil expozici její kurátor Radek Wohlmuth. Na místě vystaví své díla Julius Reichel, Ondřej Vyhnánek, Michal Škapa, Jakub Uksa a Pavel Šebek.

Další vernisáž se uskuteční ve zvukové galerii Igloo, kde umělecký kolektiv Skupina připravuje expozici Není slyšet. Projekt je inspirovaný Alvinem Lucierem, který nahrával svůj hlas v prázdné místnosti, poté jej spouštěl a tento proces opakoval. Skupina tento postup zopakovala, ale do nahrávky svým zvukem nezasahovala.

Poslední ze čtvrtečních vernisáží je vernisáž díla Řekl bych, že to neřeknu, které vytvořil Tomáš Hodboď. Výstava se bude nacházet v Galerii Aternativa v Komenského ulici a v šest hodin odpoledne zde vystoupí také Duckinem, představitel duck-hopu z New Yorku.

Expozice vznikla po rozhovoru kurátora s autorem. „Po formální stránce jde o kombinaci video-záznamu rozhovoru autora se sebou samým a instalace, která kódovým jazykem komunikuje s divákem, a je pouze na něm, jestli bude ochoten a schopen sdělení rozumět. Po obsahové stránce se výstava dotýká prostého poznání a možnosti sdílení se sebou samým nebo s návštěvníkem galerie,“ vysvětlil kurátor expozice Ignác Rejsek.

První dvě vernisáže začnou v pět hodin odpoledne, třetí o hodinu později.