„Knihovna je moderní informační institucí sídlící společně s obecním úřadem v centru městyse v budově novobarok­ního zámku, který je právě pro tyto potřeby částečně zre­konstruován a je chráněnou kulturní památkou. Prostory knihovny jsou vzdušné, barevné a dýchají životem díky mi­mořádné osobnosti knihovnice. Její inspirativní a profesio­nální nadšení pro literaturu, knihy, koncepční práci s dět­ským čtenářem a knihovnu vytváří atmosféru, která obrací pozornost obyvatel obce k četbě, vzdělávání i místní histo­rii. Vyzdvihnout a ocenit je potřeba také úzkou spolupráci s vedením obce, základní a mateřskou školou. Knihovna ve všech směrech plní a překračuje standardy pro dobrou knihovnu, nabízí nejrůznější formy dokumentů, má kvalit­ní fond. Stává se tak místem, kam se lidé rádi vracejí," zdůvodnil pořadatel soutěže na webu, proč knihovna v Jeníkově vyhrála.

V Jeníkově mají z tohoto úspěchu radost. „Byl to nádherný půlrok plný krásných a cenných setkání a výzev. Děkujeme vám všem, kteří jste byli součástí, ať už v roli čtenářů, pomocníků, porotců, metodiků, fotografů nebo fanoušků. Jsme neskutečně překvapené a dojaté, ale i unavené. To ale mizí s tím krásným pocitem z oceněné práce. Děkujeme, milí porotci," píše se na Facebooku knihovny.