„Rada Kraje Vysočina se usnesla, že na tento film dá sto tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Ačkoliv film bezprostředně nesouvisí s Krajem Vysočina, podle hejtmanství se jedná o unikátní záležitost a je vhodné se na tvorbě filmu podílet. „Přípravy byly zahájeny v březnu, dokončení se předpokládá na konci roku 2019. Celkové náklady jsou kolem 56 milionů korun,“ doplnil Novotný.