Koncert se uskuteční v sobotu na Velké scéně Horáckého divadla v Jihlavě. Vystoupení začne v 19 hodin.

„Posluchači se mohou těšit na známé árie z díla Giuseppe Verdiho, Richarda Wagnera, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, ale také Franze Lehára či Jacquese Offenbacha a dalších," uvedla za sbor Melodie Marie Kulhánková.

Árie z hudebních děl stvořených pro jeviště zazní v podání jihlavské sopranistky Dany Fučíkové a barytonisty Martina Hammerle-Bortolottiho a klavírní doprovod zajistí Veronika Landecki.

„Letošní koncert v HDJ navazuje na koncert pořádaný v říjnu 2013 k oslavám patnáctiletého působení více než šedesátičlenného jihlavského pěveckého sboru Melodie. Tehdy bylo Horácké divadlo zcela vyprodáno," dodala Kulhánková.

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie byl založen v roce 1998. Od prvních dnů své existence je sbor spojen se Základní uměleckou školou v Jihlavě, kde má své zázemí. Sbor tvoří ženy i muži všech věkových kategorií. Vystoupení pořádají v kostelích, ale i v koncertních sálech, a to doma i v zahraničí.

LUCIE ŽÁČKOVÁ