V pět hodin odpoledne začne v přednáškovém sále městské knihovny další beseda se zajímavou osobností, tentokráte budou hned dvě, 
a sice bratři Reynkovi. Jsou potomky slavného básníka 
a také grafika Bohuslava Reynka.

Besedu s Danielem a Jiřím Reynkovými bude moderovat Jiří Šimánek. Celý večer bude zahájen krátkým filmem nazvaným Kluci. Režisérkou snímku je Tereza Brázdová, natočila jej minulý rok. Následovat bude samotné vyprávění obou bratří o životě 
v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Večer bude doplněn 
o ukázky z Reynkovy tvorby 
a recitace jeho básní.

Jiří a Daniel Reynkovi stále bydlí v barokním zámečku 
v Petrkově, kde žil i jejich otec Bohuslav Reynek. Rodina Reynků získala středověkou tvrz, v době baroka přestavěnou na obytný dům, v roce 1866. Od té doby v ní bydlí všichni potomci Reynkova rodu. Rodina z velké části zachovala interiér objektu v původním stavu. V okolí vznikla v roce 2001 i naučná stezka, která byla vyznačena u příležitosti čtyřicátého výročí úmrtí Bohuslava Reynka.

Starší z bratrů Reynkových, fotograf Daniel, se narodil 9. června 1928. Prozaik 
a překladatel Jiří je o rok mladší. Oba si třeba pamatují všechny dosavadních československé a české prezidenty.

Besedu s oběma autory zakončí autogramiáda a prodej knih.

LUCIE ŽÁČKOVÁ