V hodinu trvající prohlídce se bude opravdu na co dívat. Poutavý příběh doplní i ohňová show. „Návštěvníci též dostanou tištěné programy, kde bude uveden celý text pověsti," slíbil jeden ze spoluorganizátorů nočních prohlídek Jiří Jakeš. Pořadateli akce jsou městské muzeum Polná a společnost Novus Origo. „Začátky představení jsou večer o půl deváté a v deset hodin," upřesnil Jakeš.

Kdo nestihne sobotní představení, nemusí věšet hlavu. Milostný příběh se na místě bude odehrávat ještě 7. července a 18. srpna.

Vstup od 50 korun

Příběh na noční prohlídce je fiktivní. Co se týká historie polenského hradu, ta není zcela známa. Neví se přesně, kdy byl založen. Předpokládá se ale, že to bylo ve druhé polovině 12. století, případně 
v první polovině 13. století. To ho řadí mezi nejstarší šlechtické hrady na území Česka. Objekt měl nejprve asi podobu dřevohlinitého hrádku. Dokládají to archeologické nálezy, jako například antické mince ze třetího století. První dochovaná zmínka 
o samotném hradě je ale až 
z roku 1356.

Právě v kulisách této polenské památky se odehrávají noční prohlídky obohacené 
o hrané příběhy. „Vstupné 
na prohlídky činí sto korun pro dospělé a padesát korun pro děti," uvedl Jiří Jakeš. Vstupenky si příchozí budou moci zakoupit buď na místě, nebo v předprodeji v Městském muzeu v Polné.

LENKA POSPÍŠILOVÁ