Cílem výstavy je zbortit bariéry mezi neslyšícími a slyšícími lidmi. „Tím, že slyšícím lidem představíme svět neslyšících a seznámíme je se způsoby komunikace při navazování kontaktu, bychom rádi eliminovali prvotní ostych při navazování kontaktu, a tím otevřeli možnost větší interakce těchto lidí," řekla za pořadatele Jiřina Kocmanová.

Na realizaci výstavy se podíleli profesionální pracovníci ve spolupráci s neslyšícími, kteří zde mají možnost zviditelnit své pracovní úspěchy. „To vše poslouží k posílení sebevědomí neslyšících a pozitivně se projeví na jejich stále probíhající integraci," doplnila Kocmanová.Výstava potrvá do 13. září.

ZUZANA MUSILOVÁ