Tradiční masopustní veselí letos doplnili vepřové hody v tamním kulturním domě.