„Nejprve jsme hledaly struktury v prostorách galerie. Potom jsme frotovaly válečkem i pastelkou. Naučily jsme se také techniku monotypu. Frotáž je jedna z nejzábavnějších grafických technik,“ řekla vedoucí tohoto čtyřměsíčního kurzu Tereza Říčanová, která v současné době žije v Pelhřimově a pracuje jako ilustrátorka.

Kurzy jsou naplánované vždy na dvě úterní odpoledne v měsíci. V dalších hodinách Říčanová naučí zájemkyně kreslit tuší, perem a například i malbu olejovými barvami na plátno. Obrázky si s pokaždé účastnice odnáší s sebou domů.