Největší letošní setkání svého druhu v tuzemsku bylo zároveň 5. misijním dnem dětí.


Za pořadatele upřesnil Josef Málek, co osmé celostátní setkání mládeže přineslo.


„Vystupují tu hudební soubory, pro děti jsme uspořádali soutěže. Máme tu devět velmi zajímavých soutěžních stanovišť, kde řádové sestry dětem vypráví o životě světců a svatých misionářů,“ přiblížil Josef Málek.


Děti, většinou z křesťanských rodin, a škol, byly v obraze a na otázky sester dovedly odpovědět. Pilně si dělaly poznámky a vyptávaly se.


„Máme možnost mluvit s dětmi z ostatních krajů, dozvíme se spoustu zajímavých věcí o víře a ještě nám tu hrají pěkné písničky muzikanti,“ přiblížila třináctiletá Marie z Východočeského kraje.


Republiková pouť v Polné děti seznámila s misiemi současných i dávno zemřelých misionářů v exotických zemích.


Například k Polné má vztah Roman Musil, současný misionář na Haiti. „ V Indii působí devadesátiletý misionář Jan Med. Je pořád aktivní, a dokonce jezdí za svými ovečkami na skútru,“ připomněl Josef Málek.


„Děti se na pouti poučí, jak pomáhat ostatním. Výtěžek dostanou africké děti,“ přiblížil jáhen polenské farnosti Jan Kunc.
Sobotní program otevřela a ukončila mše svatá.