Libé tóny harfy a violy budou znít zítra kulturním domem v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku. Koná se tam totiž zahajovací koncert 34. ročníku Kruhu přátel hudby. Na po-dium vystoupí Duo Hosprenglico.

„Na harfu zahraje Kateřina Englichová a na violu Jitka Hosprová," pověděl za pořadatele Miroslav Špaček, čímž zároveň vysvětlil původ názvu Dua Hosprenglico.

Koncert se uskuteční v malém sále a začíná v 19.30.

„Vstupenky stojí 120 a 70 ko-run a zájemci si je v předstihu pořídí v kulturním domě. Platí samozřejmě permanentky Kruhu přátel hudby," ujistil Miroslav Špaček.

Kateřina Englichová, významná česká harfenistka, vystudovala hru na harfu na Pražské konzervatoři během let 1983 až 1989. V letech 1989 až 1994 získala Fulbrightovo stipendium v USA, které jí umožnilo dále studovat na prestižní hudební škole ve Filadelfii u M. Costellové. Dále absolvovala řadu mistrovských kurzů.

V roce 1998 debutovala jako sólistka v newyorské Car-negie Hall. Je vítězkou Pro Musicis International Award v New Yorku, vítězkou Il Torneo Internazionale di Musica v Itálii, koncertovala v USA, Kanadě, Japonsku, Číně, Německu, Francii, Velké Británii, Itálii, Španělsku, Lucembursku, Belgii, Izraeli aj.

Englichová vystupovala jako host Philadelphia Orchestra, Komorního orchestru San Francisco, City Chamber Orchestra of Hong-Kong, Concerto Soloists of Philadelphia, Salzburg Chamber Orches-tra, Pražské komorní filharmonie ad. Vyučuje na New York University Prague.

Od sedmi let housle, ve čtrnácti viola

Jitka Hosprová od sedmi let hrála na housle a ve čtrnácti se začala věnovat hře na violu. Konzervatoř absolvovala v Plz-ni, poté vystudovala pražskou HAMU. Už jako studentka na konzervatoři sklízela úspěchy na mezinárodním poli. Získala první cenu v mezinárodní violové soutěži O cenu Beetho-venova Hradce v kategorii do 18 let. Působila jako koncertní mistryně skupiny viol v mezi-národním orchestru mladých Die Ostereichische Philharmonie.

Poté se začala věnovat sólové dráze. Vystupovala nebo vystupuje s komorními soubory Benewitzovo kvarteto, Wihanovo kvarteto, Stamicovo kvarteto, se symfonickými nebo komorními orchestry Vídeňský rozhlasový orchestr, France Chamber Orchestra, Pražská komorní filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Moravská filharmonie Olomouc a další.

Hosprová koncertuje v Evropě i v USA, hraje se špič-kovými mezinárodními orchestry a je historicky první českou sólovou violistkou.

Svou hru začínala s mistrovským nástrojem od Gas-para Strnada z roku 1792. Nyní hraje na nástroj českého mistra Petra Zdražila z roku 2010.