„Jak již francouzský ná-
zev napovídá, půjde o urči-
tou směsici.
Na výstavě lidé uvidí zej-ména mou tvorbu z posledních let. Budou tam však prezentovány i výtvarné práce studentů Gym-názia Otokara Březiny v Telči, které vzniknou v průběhu výstavy v rámci výtvarných dílen," sdělil akademický malíř Jan Vi-
čar.
Dílny začínají v pondělí
21. března a s velikonoční přestávkou budou probíhat do konce března. Vernisáž výstavy se koná v úterý 5. dubna v 17 hodin, vystoupí tam studenti Gymnázia

Otokara Březiny v Telči. Výstava potvrvá do 16. května 2016.

Více informací o otevíra-
cí době naleznete na webu www.telc.eu.

Grafik Jan Vičar (1967) zaujímá na české výtvarné scéně poměrně zvláštní postavení. Má klasické akademické školení, ale není mu cizí senzibilita lidového umělce. Vychází z tradic kraje svého zrodu, tedy Vysočiny, ale včle-ňuje do svých prací inspira-
ce z jiných 
zemí a kultur. Čas od času přednáší na odborných vysokých školách, ale vedl 
i grafické kurzy ve věznici nebo psychiatrickém ústa-vu. Vičar prakticky od počátku balancuje
na pomezí malířského a grafického vyjádření. To je dáno 
i tím, že na akademii nejprve studoval v malířském ateliéru a teprve pak v ateliéru grafiky. Vičarovou erbovní technikou je linoryt. Linoleum mu vyhovuje svou přizpůsobivostí, relativní nenáročností na zpracovávání a dostupností. Inspiraci nachází například v literatuře, ve svém okolí, rád experimentuje.

ZDEŇKA HINKOVÁ