„Fotografická výstava prezentuje obrazové doklady z aplikovaného zoologického výzkumu sakrálních památkových objektů, jako jsou kostely nebo kaple, v historickém území Arcidiecéze olomoucké. Tyto sakrální objekty mají často své utajené obyvatele – sovu pálenou, poštolky, rorýse, divoké holuby, netopýry a další, včetně mnoha zástupců bezobratlých živočichů, kteří zde žijí trvale nebo zde prodělávají svůj vývoj nebo zde zimují," vysvětlila zooložka Klára Bezděčková z Muzea Vysočiny Jihlava.

Mnohé z těchto biologických druhů patří mezi živočichy vzácné, a proto legislativně chráněné. A to někdy i mezinárodními předpisy Evropské unie. Sakrální stavby v krajině často představují pro tyto vzácné druhy velmi důležitá refugia, tedy místo pro hnízdění ptáků nebo úkryty pro letní kolonie netopýrů s mláďaty. Kostely a kaple však vznikaly jako duchovní stavby, kde tito živočichové jsou jen více či méně trpěnými, a někdy i nevítanými nájemníky.

Výstava potrvá od 11. dubna do 30. června a k vidění bude v prostoru muzejních arkád.