Vedle Čecha uvidíte například Sandru Pogodovou, Mojmíra Maděriče, Jiřího Štědroně, Oldřicha Navrátila, Romana Skamene, Petra Jablonského a další. Začátek představení je v 19.00. Za vstupné zaplatíte 399 nebo 349 korun. Vstupenky jsou ještě
k dispozici.

Atraktivnost hry kromě vý-běru účinkujících spočívá také v lehkosti žánru, nadsáz
ce a využitých tématech.

Sám autor František Ringo Čech o hře říká: „Dívčí válku jsem psal českému národu na míru. Jde především o jemu blízký styl humoru a o oblasti, kterých se dotýká. To je erotika a politika. Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám, že tak Bůh vynahrazu
je svým milým Čechům ne-úspěchy v tržní ekonomice. 
O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší republice."

Historická komedie začíná na veselohru dosti neobvyk
le – pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na jevišti, tento akt se odehrává mimo zorné pole diváka. Vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete Přemysla s vladykou Bivojem.

Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty. Ta dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch. Má ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky.

Přemysl však nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou 
v nový svazek manželský a jeho eroticko-estetická pozornost se obrací spíše k půvabné Libušině sestře Kazi. Jenže ta bohužel již před časem spojila svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem.

Čestná, leč milostně založená Kazi váhá mezi oběma jedinci, tedy mezi svým mužem a knížetem. Nakonec se rozhodne ke kompromisu, to jest k oběma skvělým mužům. Nevědomky tak položí základ 
ke klasické manželské nevěře, přežívající až do našich dnů.

Hra přináší hluboký a analyzující pohled na příčiny
a podstatu Dívčí války z naprosto nového zorného úhlu.

Hra Františka Ringo Čecha 
s charaktery postav strhne diváka jak svojí vroucností, tak upřímnou realitou.

Tento rentgenový pohled je ještě navíc umocněn vysvětlením historického přechodu od starého k novému způsobu pohřbívání. „Během tohoto velikého válečného konfliktu mezi muži 
a ženami sledujeme snahu staroslovanského pěvce Lumíra 
v jeho uměleckém tvůrčím zápase o naši vlastní, slovanskou pop music. Do těchto dramatických událostí se mísí láska mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy válečný konflikt poznamená a tvrdě zasáhne do života této milenecké dvojice," dodává autor hry.

ZDEŇKA HINKOVÁ