Po sobotní mši bude v Polné na Jihlavsku otevřeno první církevní muzeum na Vysočině. Je umístěno v půdních prostorách a na ochozech nad hlavní lodí chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který je národní kulturní památkou.

Farní kostel ještě v pátek podstupoval poslední úpravu nové prohlídkové trasy. „Dokončujeme úklid kostela a jeho výzdobu, pracujeme na bezpečnostních opatřeních," řekla jedna z průvodkyň Marie Fišerová. „K jednotlivým exponátům instalujeme popisné štítky. Zejména na ochozech je nutné vymezit bezpečnostní zóny, aby lidé při očekávaném návalu nepřepadli dolů," řekla Fišerová.

Na prohlídkové trase návštěvníci uvidí památné obrazy, plastiky, vzácné liturgické předměty, hudební nástroje, ale i dobově vybavený byt zvoníka. Kostel bude pro veřejnost otevřen denně vyjma pondělí, a to celoročně, uvedl děkan. Budou tam dvě průvodkyně. Prohlídky ale nebudou možné při církevních obřadech. Zpřístupnění barokního chrámu bylo součástí projektu dotovaného Evropskou unií. Trval dva roky a stál kolem 44 milionů korun. Jeho součástí byly opravy chrámových střech, fasády, oken, dveří, schodišť, přístupových cest i vytvoření vnějšího osvětlení.

Díky vytvoření prohlídkové trasy v kostele se návštěvníci dostanou i na ochoz chrámu. Nové expozice vznikly v dříve nevyužívaných sálech. Jeden z nich je zařízen jako úmrtní. „Jsou zde cínové historické rakve, které pocházejí z hrobky Žejdliců," uvedl děkan Zdeněk Krček.

„Pak je sál zařízený jako klenotnice, kde budou vystaveny unikátní liturgické nádoby – monstrance, kalichy, ciboria, liturgická roucha," řekl děkan. Cestou na věž lidé projdou také expozicí o polenských zvonech.

Největší ze čtyř polenských kostelů byl vystavěn v letech 1700 až 1707 podle plánů italského mistra Dominika de Angeli na místě, kde před tím stával kostel Matky Boží, existující již v první polovině 13. století.

Otevření církevního muzea je součástí třídenních městských slavností, které připomínají 770. výročí první písemné zmínky o Polné. Slavnosti začaly v pátekpromítáním filmového dokumentu o městě. V sobotu po otevření muzea vyjde ve 14 hodin historický průvod.