Jihlavský smíšený pěvecký sbor (JSPS) Melodie zve v sobotu večer na společný koncert sborů z Vysočiny.

Zpěvy adventní setkání sborů je název koncertu, který rozezní v sobotu večer jihlavský raně barokní chrám svatého Ignáce. Společný koncert sborů z Jihlavy a celého regionu Vysočiny je historicky nejstarší akcí sboru pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka.

Základní myšlenkou této akce je seznámit především mladé posluchače se skladbami určenými pro dobu adventu a s činností různých amatérských souborů v regionu.

V předvečer první neděle adventní se tak v kostele svatého Ignáce setkají smíšené pěvecké sbory Záboj Pelhřimov, Santini Telč, FONS Žďár nad Sázavou, Melodie Jihlava a dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava.

„Každý z nich se představí krátkým samostatným programem a společně zazpívají s doprovodem smyčcového orchestru Základní umělecké školy (ZUŠ) Jihlava skladbu Adventní zpívání Petra Šandery. Skladba Adventní zpívání měla světovou premiéru na loňském Adventním koncertě Melodie v Telči," uvedla Marie Kulhánková za pěvecký sbor Melodie.

„Petra Šandera je bývalý ředitel ZUŠ Jihlava, jeden z inspirátorů vzniku JSPS Melodie a jeho velký podporovatel. Melodii věnoval mnoho svých skladeb, je autorem více než 140 opusů. Adventní zpívání je cyklus o devíti částech pro smíšený sbor s doprovodem varhan a smyčcového orchestru," podotkla Kulhánková. Skladba je podle ní napsaná tak, aby ji mohly buď celou, nebo některou její část zpívat pěvecké sbory všech úrovní. „Texty jsou vybrané ze starých rorátních písní a jsou uspořádané do logického celku. Celá skladba je zajímavým propojením tradice a moderní hudby," dodala Kulhánková.

Koncert začíná v sobotu večer v 18 hodin v kostele svatého Ignáce. Vstupné je 100 korun.

LUCIE ŽÁČKOVÁ