Výstava jihlavské rodačky Heleny Krotké začne v pátek. „Zabývám se tématem paměti a její pomíjivosti. Ve svých pracích se snažím zprostředkovat určité zamyšlení nad vztahy k předcházejícím generacím a památkám na ně," uvedla Krotká. „Stále méně lidí je schopno nějakého citověji vymezeného vztahu ke svým předchůdcům. To je spojeno s určitou povrchností moderního člověka a jeho neschopností hlubšího vnitřního vhledu. Skutečnost, že moderní život je více a více materializován, by však neměla být překážkou pro důstojnou vzpomínku na minulé generace a respektu k jejímu odkazu a všemu, co tuto vzpomínku zprostředkovává," dodala.

Projekt Vizuální transformace funerálního prostoru má výrazně regionální charakter. Vztahuje se zejména k Jakubovu u Moravských Budějovic, odkud pochází autorčina rodina. Pro výtvarnici jsou hřbitovy místem s architektonickými památkami, galeriemi pod otevřeným nebem s rozsáhlými sbírkami funerálního sochařství, ale i kronikou, v níž je mnohé o zemřelých.

V pracích reaguje na texty náhrobních kamenů, propojuje je moderním přístupem, s tagy tag, což je nejstarší technika graffiti. Tag znamená v graffiti podpis. Ty nejjednodušší nápisy na náhrobcích nejsou pro autorku ničím jiným než určitou formou tagu.

Využívá i japonské poezie. Dalo by se říci, že se její „funerální haiku" snaží emotivně formulovanými verši či texty o vyvolání citově zabarveného hnutí mysli. Snaha o zachycení existencionálního okamžiku je v těchto textech maximálně umocněna.

Výstava nemá pouze konceptuální část, ale i kresebnou. Autorka propojuje kresby často i s osobními texty použila například niterné dopisy od babičky pro autorčinu matku.

Výstava potrvá do 5. ledna.

LUCIE ŽÁČKOVÁ