Nová výstava Události v Oblastní galerii Vysočiny (OGV) v Jihlavě představuje tvorbu Dalibora Davida a Jiřího Středy. Návštěvníci v OGV uvidí dvě desítky obrazů a maleb Dalibora Davida a sochy Jiřího Středy. Vernisáž se uskuteční tento čtvrtek. Podle kurátora Jaroslava Grodla to bude první společné představení prací obou umělců.

„Přestože se nejedná o generační souputníky, lze nalézt důležitá pojítka," poukázal Jaroslav Grodl. Těmi jsou dlouhodobý zájem o lidskou figuru. Oba umělci člověka vnímají s empatií a pozornost věnují všedním či niterným událostem. Události soukromé mohou být i velmi nenápadné, a to v konkrétních lidských osudech, přesto však nechávají výraznou stopu. Odtud ostatně vznikl název celé výstavy.

Autory charakterizuje také věrnost vlastnímu médiu v jeho specifických výrazových hodnotách. U Jiřího Středy je to precizně řešená plasticita a u Dalibora Davida výrazný zájem o barvu.

Malíř Dalibor David se narodil v roce 1972 ve Valašském Meziříčí. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u Jiřího Sopka. Stejnou školu vystudoval i devětapadesátiletý Jiří Středa, rodák z Náchoda.

„Ve Středově tvorbě najdeme motivy, jako je očekávání, probouzení se, touha, lidská blízkost, pochybování, zvědavost nebo stud. Vyjadřuje je v aktech a bustách. Figuru přitom oprostí od jakýchkoliv atributů, které by ji obohacovaly o narativní či symbolizující souvislosti. Odváděly by totiž koncentraci od síly gesta," dodal k tvorbě sochaře historik umění a kurátor Dušan Brozman.

Výstava Události v OGV bude veřejnosti přístupná až do 13. března.

LUCIE ŽÁČKOVÁ