V roce 2003 se Historický radioklub československý rozhodl bývalou sýpku obnovit a zřídit zde expozici a depozit historické radiotechniky. To všechno se partě místních nadšenců postupně podařilo a z ruiny se stalo unikátní Muzeum Tesla, které nemá v Evropě obdoby.

Podobný příběh se psal jen o několik kilometrů dál v Telči. Tam na svého zachránce zase čekal Nexův dům přímo pod věží svatého Ducha u náměstí, který byl po restituci bez využití. Z jeho původní krásy zbyla snad jen renesanční fasáda. Když dům koupil památkář Pavel Jerie, stál tak před opravdu velkou výzvou. Zvládl to na výbornou. Z Nexova domu se stal skvost, který po rozsáhlé obnově dokonce sbírá ocenění odborníků.

Obě stavby z Jihlavska nyní bojují o titul nejlepší proměny v rámci v 10. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn. Tam se dostalo 121 míst z celé republiky, která pořádně prokoukla. Lidé mohou nyní hlasovat o nejlepší počin, čas je ještě do do 30. dubna.

„To, že jsme v této soutěži, je pro nás jakýmsi zadostiučiněním za práci, kterou jsme za roky odvedli. Nejtěžší byly začátky, kdy bylo potřeba sehnat lidi a mít na vše hodně času. Budova byla zdevastovaná, okolí značně zanedbané. Podařilo se vytvořit muzeum s ojedinělou sbírkou, které se lidem líbí,“ zhodnotil vše Jiří Šťastný, který v Muzeu Tesla dělá mimo jiné i průvodce.

Zájemci se tam mohou v zimním období podívat po předchozí domluvě. Je ale vidět, že elán partu z klubu milovníků starých rádií nebo televizí neopustil. Koupili totiž ještě druhou bývalou sýpku v areálu nádraží, kde si chtějí časem udělat depozitář. „Těch věcí máme prostě moc a ne všechny se dají vystavit,“ dodal k tomu Šťastný.

Malý zázrak se povedl také v Telči. Když se Pavel Jerie náhodně dozvěděl, že se prodává dům v Telči s pozůstatky špitálu věděl, že je před ním velká výzva. Špitál byl založen v roce 1414 a v roce 1530 vyhořel. „Současný dům postavil v polovině 16. století Honz Nex, krejčí obnovitele města Zachariáše z Hradce. V pozdějších letech byl dům upravován, fasádě byla navrácena renesanční podoba v polovině 20. století. Jinak zde byly prováděny utilitární úpravy, dveře byly vyměněny za typové s kovovými zárubněmi, podlahy pokryty dřevotřískou a PVC. Po restituci byl dům bez využití. Byla sice obnovena hlavní fasáda, ale cementové omítky vedly ke zvýšení vlhkosti zdiva,“ zhodnotil původní stav domu Pavel Jerie.

Během rekonstrukce se podařilo například nalézt původní záklopové stropy v přízemí i patře, ve většině místností patra se našly dekorativní výmalby stěn a stropů z konce 18. až počátku 20. století. Okna a dveře se nedochovaly, byly tedy vyrobeny nové a osazeny historickými zámky, panty a kováním. Všechny opravy a úpravy řemeslníci provedli tak, aby se co nejvíce přiblížili době, kdy byl dům postaven.

„Zcela moderní je technické vybavení s vytápěním tepelným čerpadlem, topením v podlahách, novodobými koupelnami a kuchyní. Dům je ukázkou možnosti bydlení v historických interiérech s komfortem 21. století,“ popsal Jerie.

Z Vysočiny se o hlasy uchází také černovický dům s cukrárnou a fara v Heřmanově. Více informací o výstavě a hlasování je na www.cestamipromen.cz.