Oficiální zahájení proběhlo v gotickém sále radnice v odpoledních hodinách, slavnostní zahajovací koncert se uskutečnil večer v kostele Povýšení svatého Kříže. Ještě v předvečer úvodního koncertu byla v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě otevřena výstava o historii festivalu i o hudebních tradicích města Jihlavy Mahler 15.

Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou dirigenta Patricka Gallois otevřela po úvodních festivalových fanfárách dechového souboru ZUŠ Jihlava sérii krásných koncertů a rozmanitých akcí. Nejprve zazněla Čajkovského fantazijní předehra Romeo a Julie jako připomínka letošního významného shakespearovského výročí. Nádherné milostné téma rozeznívalo kostelní oblouky jemnocitem hostujícího dirigenta.

Vrcholem bylo provedení Symfonie č. 1 D dur Gustava Mahlera. Orchestr předvedl skvělý festivalový výkon s čitelnými vrcholy díla. Svým ,,francouzským" pojetím otevřel dirigent Patrick Gallois symfonii velmi lyricky a zdůraznil Mahlerovu inspiraci pozdním romantismem. Závěrečná věta zanechala v posluchačích svojí až skličující mahlerovskou tenzí hluboký dojem, který přešel v bouřlivý potlesk a standing ovation.

Festival pokračuje v pondělí 23. května v 19 hodin, kdy v gotickém sále radnice zazní hudba italského baroka v podání souboru Barocco sempre giovane.

Jana Součková