Předchozí
1 z 7
Další

Na varhany jsem začal hrát v deseti letech, kdy jsem začal navštěvovat ZUŠ v Jihlavě a v letech 2013 – 2019 jsem studoval na Pražské konzervatoři u profesora Josefa Popelky. V současné době studuji na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě profesora Jaroslava Tůmy. Současně s tím se věnuji také hře na cembalo na Pražské konzervatoři u profesorky Edity Keglarové.

FOTO 1. Foto: archiv Alfreda HabermannaZdroj: archiv Alfreda Habermanna

První varhany, na které jsem měl možnost hrát, byly ve Vysokých Studnicích, odkud pocházím. Od roku 2013 zde pořádám každoročně adventní koncerty, kde se snažím představovat mladé studenty hudebních škol České republiky.

FOTO 2. Foto: archiv Alfreda HabermannaZdroj: archiv Alfreda Habermanna

Minulý rok v květnu jsem absolvoval Pražskou konzervatoř koncertem v kostele svatého Ignáce v Praze, kde jsem vystoupil společně s šedesátičlenným sborem a druhým varhaníkem. Provedli jsme Viernovu Messe solennelle pro dvoje varhany a sbor. Počtem lidí to byla asi největší akce. Pro mě je to hlavně srdeční záležitost, program jsem měl vysněný už několik let a byl to velký zážitek. Pravidelně ale spolupracuji s různými sbory.

FOTO 3. Foto: archiv Alfreda HabermannaZdroj: archiv Alfreda Habermanna

Jako varhaník působím v Praze na Žižkově, v Lukách nad Jihlavou a ve Vysokých Studnicích. Díky varhanické praxi jsem si mohl zahrát na největší varhany v Praze v kostele svatého Jakuba na Starém Městě. Zároveň to jsou druhé největší varhany v České republice. Pravidelně se tam také koná varhanní festival, který navštěvujeme společně se spolužáky, přijíždí na něj i zahraniční hvězdy.

FOTO 4. Foto: archiv Alfreda HabermannaZdroj: archiv Alfreda Habermanna

Každé prázdniny jezdíme s kolegy a spolužáky na kurzy do zahraničí. Snažíme se poznávat nové nástroje, které v Česku nemáme nebo ty, které jsou nějakým způsobem unikátní. Navštívili jsme Německo, Francii, Holandsko, byli jsme i ve Španělsku. Držíme se v Evropě, ale třeba někdy vyjedeme i dále.

FOTO 5. Foto: archiv Alfreda HabermannaZdroj: archiv Alfreda Habermanna

Pravidelně koncertuji u nás i v zahraničí, v roce 2018 jsem vystoupil na mezinárodním varhanním festivalu v Užhorodu na Ukrajině. V některých zemích je varhanní hudba více navštěvovaná, zejména v Německu nebo ve Francii. Třeba ve Španělsku je posunutý režim, koncerty tam začínají v deset večer a skončili jsme v jednu v noci. Je to, řekl bych, obřad.

FOTO 6. Foto: archiv Alfreda HabermannaZdroj: archiv Alfreda Habermanna

Bydlím v Praze a i ve volném času se věnuji kultuře. Snažím se chodit na koncerty, do divadla a studuji dvě školy naráz, což je časově dost náročné, kromě toho ještě vyučuji na Základní umělecké škole Jana Hanuše v Praze klavír a varhany. Tyto dva nástroje jsou odlišné. Každý nástroj má své, ale mechanicky to člověk zvládne, protože klávesy jsou stejné. Ale klavíristovi nikdy nezní dobře varhany a varhaníkovi klavír. (smích)

FOTO 7. Foto: archiv Alfreda HabermannaZdroj: archiv Alfreda Habermanna