Předchozí
1 z 5
Další

FOTO 2.Zdroj: se souhlasem Michaely Bartoňové

U Oblastní charity Jihlava pracuji od ledna roku 2018. Nastoupila jsem do Centra U Větrníku neboli Káčka, jako kontaktní a terénní pracovník. V Káčku pracujeme s lidmi, kteří užívají drogy. Je to práce velmi různorodá a zajímavá. Problematika závislosti mě zaujala natolik, že jsem ji přizpůsobila směr svého odborného růstu a vzdělání. Z původního oboru sociální práce jsem přesedlala na adiktologii a letos budu ukončovat magisterské studium adiktologie na Karlově univerzitě v Praze.

FOTO 1.Zdroj: se souhlasem Michaely Bartoňové

V průběhu roku 2019 se začalo mluvit o novém projektu pro osoby, které mají problémy s hazardem a nelátkovými závislostmi (nakupování, internet, hry a podobně). Zprvu mě tato věc nikterak nezaujala, nicméně postupně si získávala mou pozornost. A to i vzhledem k množství času, který my a naše děti trávíme online, na sociálních sítích a hraním her. Nakonec jsem tedy na nabízenou pozici kývla. Můj úvazek na Káčku se snížil a já se začala věnovat zcela nové problematice a to nelátkovým závislostem. V dubnu 2020 vznikla Poradna pro gambling kraje Vysočina, za unikátní spolupráce tří organizací – Oblastní charity Jihlava, Oblastní charity Třebíč a Kolpingova díla ČR.

FOTO 3.Zdroj: se souhlasem Michaely Bartoňové

Poradna pro gambling Kraje Vysočina poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s jakoukoliv formou hráčství, se sázením, závislostí na internetu, online komunikací nebo jinou nelátkovou závislostí. Informace a podpora je poskytována i rodičům dětí, kteří se s těmito obtížemi potýkají, stejně tak partnerům a blízkým osobám. Klient se setkává s terapeutem dvakrát až čtyřikrát za měsíc a společně pracují na naplněnějším a spokojenějším životě klienta bez závislosti. Poradna je v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě a ve Žďáře nad Sázavou.

Začátky Poradny nebyly vůbec jednoduché, vzhledem k propukající pandemii Covid-19. A tak jsem se s novými kolegy setkávala většinou pouze online. Propagace byla také ztížena, především tím, že se nemluvilo o ničem jiném než o novém onemocnění. Nicméně i přes všechny tyto problémy a počínající krize, se našemu gambling týmu podařilo sehrát a získat klienty. Dle našich zkušeností je téma hazardu málo diskutované či až tabuizované. V dnešní době je vlastně jednodušší přiznat, že beru drogy, než přiznat, že jsem gambler. Přitom závislost, ať už na drogách či na hazardu, je nemoc jako každá jiná a je třeba se jí zabývat a mluvit o ní.

FOTO 4.Zdroj: se souhlasem Michaely Bartoňové

I ve svém osobním životě se často setkávám s názorem, že si za to lidi můžou sami, že by všechny feťáky měli nechat zemřít, či by je někam zavřeli a podobně. Dříve jsem se snažila vše takovým lidem vysvětlovat, jak to funguje v mozku a tak dále, že si za to nikdo sám nemůže. Postupně jsem však zjistila, že některým lidem zkrátka něco vysvětlit nelze. Je těžké setkat se s takovým odsuzujícím člověkem pro pracovníka v adiktologii, natož pro samotné závislé osoby. Naštěstí mám skvělého manžela, který mé práci věří, rozumí jí a podporuje mě.

FOTO 5.Zdroj: se souhlasem Michaely Bartoňové

Při práci se závislými se setkávám s velmi těžkými a smutnými životními osudy, a tak je velmi důležité o sebe pečovat a chránit se před vyhořením. V odreagování mi pomáhá můj kůň, pes, rodina, přátelé a v neposlední řadě je pro mě nesmírně důležitá podpora kolegů. Do budoucna doufám, že se zmírní předsudky, stigmata a odsuzování závislých osob, a i obecně osob s duševním onemocněním.