A možná, že je to tak dobře. Ženy jsou citlivější a vnímavější vůči svému okolí, nebrání se diskusi ani kompromisům a jsou schopné a zvyklé zvládat víc věcí najednou.

Na druhou stranu jim ale často chybí mužská chladná hlava, dravost jít si tvrdě za svým a racionální myšlení, které se v některých situacích, a zvlášť při styku s dnešní školní mládeží, velmi hodí.

Samozřejmě ale nelze všechny pedagogické pracovníky předem rozřazovat pouze do dvou škatulek. Protože stejně tak jako je každý člověk jiné povahy, není tomu jinak ani u učitelů. Takže ředitel, nebo ředitelka? A není to nakonec úplně jedno?

Michaela Hrozková