Ano. Asfaltový koberec je prima věc.

Jen bychom neměli zapomínat na to, že na světě stále ještě existují místa, kam se dostaneme jen po svých či na hřbetě velblouda. Místa, kde děti chodí do školy trávou tak vysokou, že jim čouhá jen hlava. Místa, kde cesty nejsou vůbec, a přesto se tam lidé usmívají. Nebuďme tedy kritičtí až uzavírka kvůli stavbě nového asfaltového koberce zdrží naši cestu do práce.

Nemračme se, když se na novém asfaltě za rok objeví puklina. Každá cesta je přece dobrá, když je na jejím konci dobrý cíl.