Jak se mohlo stát, že před očima vyrostlo v Jihlavě další monstrum? Jak se to mohlo stát ve městě, které již za minulého režimu zbouralo kouzelné domečky „Kreclu“ a místo nich na hlavní malebné historické náměstí implantovalo odpornou budovu Prioru? Jak je možné, že se historie opakuje, lidé jsou nepoučitelní a zkušenost nepřenosná?

Ne, že bych patřil k těm škarohlídům, kteří lidem nedopřejí zažít trochu toho štěstí při pobývání v dalším „chrámu konzumu a ušlechtilé zábavy“ - to je svobodná volba každého z nás. Moc mě však mrzí, že když už to celé muselo být, proč to nešlo udělat elegantněji a pro tvář města citlivěji. Proč zcela ustoupila architektonická a urbanistická empatie diktátu zisku a proto budova City Parku nakynula do obludných rozměrů, zřejmě jen kvůli zvětšení celkové prodejní plochy? Proč stavba nerespektuje reliéf krajiny ani blízkost historického centra města? Proč současný dojem ze stavby nenavozuje pocit příjemné promenády v zeleni téměř na úrovni terénu, jak jsme očekávali na základě vizualizací? A proč obchodní centrum působí tak masivně a zcela zakrývá hradby středověkého jádra města?


Proč se developer CEI Building, a.s., za kterou stojí PSJ Invest, nepoučil jinde? Mohl vidět jak si v Berouně a dalších městech váží zbytků svých hradeb, kdy kolem nich nechávají prostor. Mohl se inspirovat pražským nákupním centrem Palladium, které je sice unikátně nevkusné, ale ponechává alespoň skelet původní budovy. Ale hlavně, a to není tak daleko – mohl zajet do Brna a prohlédnout si nákupní galerii Vaňkovka, kde ponechali části původní továrny, jejíž prvky byly vkusně zakomponovány do celkové podoby budovy. Pokud se však developer rozhodl pro úplnou novostavbu, rozhodně měla být nižší celková výška a autoři neměli zcela rezignovat na pohledové členění objektu. To, že je městská památková rezervace vzdálená jen pár kroků od „megacentra“ rozhodně není obvyklé a mělo to být zohledněno! Bohužel, takto žádoucí symbiózy mezi starým a novým dosaženo nebylo.


To že došlo k masivnímu kácení dřevin a likvidaci zeleně je dnes již bohužel u takovýchto staveb běžné. Nevím však, proč bylo nutné ustoupit požadavkům developera a nebyla zohledněna minimální šíře lokálního biokoridoru 15 až 20 m, daná platnou metodikou pro vytváření Územního systému ekologické stability (ÚSES). V západní části je v projektu biokoridor s potokem zúžen na pouhých 8 metrů, a to včetně cyklostezky!


A nejde jen o estetiku a ekologii, neustále jsou zlehčovány návazné problémy se zvýšeným dopravním zatížením. Obrovské prostory se musí naskladnit a následně musí zákazníci i vše odvézt. Umístění obchodního centra na takovémto místě je s ohledem na kvanta zboží proti zdravému rozumu. Proč Jihlava zvolila atypické řešení, když jinde se tato centra staví zpravidla v blízkosti městských obchvatů či vnějších okruhů? I laik žasne, když vidí, že se staví obchvat na Znojmo, aby se kamiony z jedné strany vytlačily z centra, a přitom je tam z druhé strany bude město posílat s paletami zboží. Ulice Hradební, Brněnská, Znojemská jsou už teď jedním z nejkritičtějších míst dopravy v Jihlavě a když se k tomu přidají další osobní automobily i kamiony do City Parku, tak je výsledek jasný. Budoucí zákazníky rozhodně také nepotěší zpráva, že za parkování by měli návštěvníci platit.


Nastane také velký zásah do sociálních vztahů ve městě. Očekávané zhoršení ekonomické situace obchodů a obchůdků v centru je neoddiskutovatelným faktem, se kterým se město bude muset také vyrovnat. A poslední zpráva, že Policie ČR řešila, že na stavbě pracovali dělníci na černo, jen celkový obraz završuje.


Bohužel, odpovědět na většinu otázek si může snadno každý sám. Pokud jde o developera, jeho hlavním cílem je především maximalizace zisku v co nejkratším čase a za všech okolností. Pokud jde o zastupitele města Jihlavy, kteří pro tuto podobu projektu zvedli ruce – v tom lepším případě mohl být důvodem malý rozhled a ukvapenost při snaze najít snadné a rychlé řešení. V každém případě s City Parkem v jeho výsledné podobě krajské město Jihlava nevystupuje ze stínu provinčního města a zanechává našim potomkům nepřehlédnutelný pomník naší krátkozrakosti.

S City Parkem se už teď nedá dělat nic jiného, než čekat, zda budou splněny veškeré podmínky dané stavebním povolením, např. v rozsahu výsadby zeleně či vybudování biokoridoru a jeho šíře. Je také nezbytné, aby se budoucími problémy s dopravou začala neprodleně a koncepčně zabývat komise pro dopravu a připravila návrhy řešení ve prospěch obyvatel a nikoliv provozovatele. Třeba tak, že renomovaná firma udělá studii a navrhne opatření k ochraně obyvatel Jihlavy z hlediska dopravní zátěže. Zachraňme co se dá!

Jiří Pykal, Strana zelených,jiri.pykal@zeleni.cz