Jeho svět byl založený na neustálém střetu civilizací, kdy jedni triumfovali a druzí trpěli. A tenhle základní princip se nezměnil prakticky na dalších patnáct set let až dodnes. Dodnes, kdy onen princip pouze dostal novou fasádu.

Dnes triumfuje především člověk trávící deset hodin v práci, aby mohl jezdit autem, jíst balené potraviny a používat počítač k řešení problémů, které by bez něj řešit nemusel. A ten, kdo naopak prohrává, žije v domě bez oken a jedinou zábavou mu je nechráněný sex způsobující populační explozi. Ano, dnes není důležitá délka meče nebo počet jaderných hlavic, nýbrž to, kdo se narodil do relativního blahobytu.

Smysl dnešní bipolárnosti světa se nejlépe vyjadřuje v detailech. V americkém Portlandu například nechali vypustit nádrž s třiceti miliony litry pitné vody, protože se do ní před průmyslovými kamerami vymočil jeden vandal. Bez ohledu na to, že stopové množství lidské moči není v takovém množství vody závadné a že do přehrady běžně kálí ptactvo, tamní radnice svůj záměr prosadila. Vylila třicet milionu litrů tekutiny, ke které jedna miliarda obyvatel třetího světa nemá stálý přístup…

Střet civilizací je dnes ale patrný i na daleko menších vzdálenostech, než dělí Portland od Afriky. Například v půlce července se v japonském městě Jamanaši otevře extrémní horská dráha, která pasažérům v jednom místě nabídne pád z výšky 43 metrů do zcela nepřirozeného sklonu o 121 stupních. Vrchol techniky bude bavit bohaté zájemce v zemi, kam od jara proudí humanitární pomoc…