Až se z těch čísel točí člověku hlava, že? Sedm miliard lidí na zeměkouli dnes, osm miliard v roce 2030 a deset miliard v době blíže neurčené, leč z pohledu demografů, kteří jsou teď v kurzu a hřejí se na výsluní popularity, zase až ne tak příliš vzdálené. A k demografům a jejich číslům se přidávají další odborníci se svými čísly a prognózami, a tak máme dnes v novinách, televizích, rádiích a na internetu lehce přečíslováno. Budiž. Však to vydržíme a za pár dnů nás budou média masírovat něčím jiným a třeba něčím zcela nečíselným.

V té záplavě suchých prognostických čísel se ale přece jen dá vystopovat něco zajímavého a šťavnatého. Pro mě osobně to je například třeba srovnání nadcházejícího demografického vývoje ve staré dobré Evropě (no, dejme tomu) a zemích třetího světa, tedy v Africe a Asii. „Evropa ztratí význam, který v posledních patnácti stech letech získala a držela,“ zaslechl jsem v této souvislosti socioložku Jiřinu Šiklovou. „Udrží­li se porodnost, třeba v České republice, na současné úrovni, bude Čechů v roce 2100 polovina,“ dodal nezávisle na ní přední český porodník Aleš Roztočil z jihlavské nemocnice a já si dovolím připomenout, že podle posledních statistických údajů se počet obyvatel České republiky zvýšil. Ale ne díky českým matkám a otcům, nýbrž díky matkám a otcům, kteří přišli z jiných zemí a v České republice našli v posledních dvaceti letech svůj druhý domov. Jinými slovy: Poselství Jiřiny Šiklové a Aleše Roztočila se dají dešifrovat i tak, že populacím tradičních a bohatých národů Evropy (bez ohledu na cyklicky se opakující ekonomické krize a karamboly, to tak prostě je) jaksi začíná zvonit hrana.

Netroufnu si ale zcela přesně říct, jestli to je dobře, nebo špatně (s ohledem na vše zlé, co Evropané obyvatelům jiných světadílů dokázali v minulosti bez mrknutí oka udělat). Vnitřně se spíš ale přece jen kloním k tomu, že to špatně je.

V každém případě bude vždy velmi záležet na tom, budou­li vzdálení potomci dnešních Evropanů, bez ohledu na to, kolik jich bude, žít v Evropě se svými sousedy z Afriky a Asie, bez ohledu na to, kolik jich bude, v harmonii, souladu a vzájemné toleranci.