Z hlediska logiky to od onoho osloveného „exněkoho“ nebyl právě nejlepší výkon. No ovšem, že jsme se museli zeptat soukromé osoby, když jsme chtěli znát její reakci po skončení ve funkcích! Současně nám ovšem tato čerstvě privátní perzóna řekla dost podstatného o sobě: „Stojím vám za slovo, dokud mi při mé cestě nahoru k funkcím placeným z peněz daňových poplatníků můžete posloužit.“

Nechci podceňovat voličovu paměť, ale vykutálenců, kteří se tam někde „nahoře“ v první řadě zaopatřili, vybudovali pro sebe a své nejbližší zlatonosný vliv a činili tak bez sebemenších zábran, přibývá v poslední době takovým tempem, že všechna jejich jména nosit v hlavě přinejmenším není v lidských silách.

Na podzim budou další volby. Ty krajské, které mám na mysli, se rády tváří, že nejsou úplně tak nejdůležitější. K budování konexí a osobních kariér či k dobývání dobrých míst a vlivných postů dokážou posloužit stejně dobře jako volby parlamentní nebo komunální.

Určitě bude zajímavé sledovat, jak volby dopadnou, kdo se nově ve funkcích objeví. Neméně zajímavý bude pohled na to, kde skončí ti, kteří ve volbách zcela nebo částečně neobstojí. Jsem přesvědčen, že někteří si už cestičku k zadním vrátkům důkladně prošlapávají. Aby, až pak budou jednou zase jenom obyčejnou soukromou osobou, byli dávno za vodou.