V obou těchto případech, stejně jako v mnoha dalších, jsme viděli enormní nasazení hasičů a jejich techniky.

Shodou okolností byla v úterý slavnostně otevřena zrekultivovaná přistávací a vzletová dráha chotěbořského letiště i pro letadla a vrtulníky Integrovaného záchranného systému. Spolu s ní přibyla i nová zpevněná plocha pro stání vozidel. A to díky krajské i místní subvenci, spoluúčast Aeroklubu Chotěboř nevyjímaje. Jde o skutečnost více než chvályhodnou. Hasiči, zdravotníci, policisté, a v případě krajní nutnosti i pravidelné jednotky armády, mají mít, a to je bez debaty, dobré podmínky pro nasazení své lidské i materiální síly. Neboť neštěstí a tragédií zaviněných nevyzpytatelnou matkou přírodou, ale i selháním lidského faktoru, jak se tak pěkně říká, je kolem nás více než dost. A budoucnost v tomto směru jistě nebude jiná, bohužel.

Je fajn, že šanci na obdobnou modernizaci, Kraj Vysočina je připraven podpořit ji za jasně stanovených podmínek a pravidel až půl milionem korun, mají i zbývající vnitrostátní letiště na Vysočině. Konkrétně pak v Jihlavě, Havlíčkově Brodě i Křižanově. Věřme, že ji provozovatelé těchto letišť i příslušné samosprávy v dohledné době využijí a přemění v potřebné „dlouhé a rovné" metry ranvejí.

Neboť není nad to být připraven, což v případě záchrany lidských životů, zdraví a koneckonců i majetku platí v dvojnásobné míře.