Z ulic neuklízejí jen cigaretové nedopalky, ale také použité roušky. Teď k nim přibudou ještě respirátory. Jestli je nákaza koronavirem rovna málem dýmějovému moru, pak by se hygienická ochrana neměla válet na ulicích nebo v otevřených odpadkových koších mezi pytlíky od buráků. A bude možná hůř.

Březen povinně jeden respirátor nebo dvě roušky. Duben už dva respirátory a čtyři roušky. Květen povinně čtyři respirátory a plynová maska. Červen už plynová maska a protichemický oblek. Takže pokud bude tohle korona šílenství pokračovat jako dosud, Oldřich Giňa a jeho kolegové z technických služeb budou z ulic uklízet nejen respirátory, ale také pohozené plynové masky a protichemické obleky.

Třídicí linka na Hrádku u Pacova.
Video: s plasty občas přijede i slepice, podívejte se na třídicí linku u Pacova

A to ještě netuší, že vláda velkého chaosu chystá na podzim pro každého z nás speciální a povinnou anticovidovou ochranu - zorbing koule.