Čert vezmi pobočku. Potřeba je přestavět český justiční chaos, ve kterém se „běžný" občan státu těžko orientuje, protože v průběhu času se z justičního systému stala jakási džungle co do struktury. Pro toho, kdo se dostane do křížku se zákonem a v nějaké pozici skončí před soudem (jedno zda na straně obžalovaného nebo třeba svědka či oběti), by mělo být jasné, ke kterému soudu bude muset zamířit při případném odvolání, dovolání se, odporu a dalších právních lahůdkách.

Je tristní, že doposud nebyla soudní soustava zjednodušena třeba i vytvořením krajského soudu pro Vysočinu. Město, jakým je Jihlava, které dalo vzor hornímu právu nejen v Evropě a jihlavské městské právo položilo základ společně s dalšími městskými právy českému právnímu systému, si vyžaduje existenci krajského soudu. Jeho působnost v Jihlavě ostatně byla dříve samozřejmostí. Vytvoření krajského soudu pro Vysočinu zůstává stále dluhem politiků a současně výzvou politikům lokálním i regionálním.