Vševědomý a vševědoucí Kristus byl jednou z výjimek potvrzujících toto pravidlo. Když ho prevíti poručili přibít na kříž a když jej pak jejich poskoci na vrchu zvaném Golgota jako těžkého zločince na ten kříž skuteč-ně přibili, velkoryse se jich zastal a z celého srdce poprosil Boha: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." (Lk 23, 34)

Ale co když to už tehdy věděli?
A co když to vědí i dnes?
Copak je možné, aby nevěděli, co činí?

Tohle přece musí vědět, protože kdyby to nevěděli, byli by ještě nevědomější 
a hloupější než ti, které zastupují a za které mluví…
Na tomto místě a v této „souvislosti" by se dalo zamyšlení nad nevědomci poněkud trochu odlehčit. Začtěme se krátce do povídky Jaroslava Haška Pan Gloatz, bojovník za práva lidu. Hned na samém začátku Hašek bezohledně, až urážlivě píše:

„V oné ***ské vesnici bylo dobrých 60 % idiotů, ve druhé vesnici 35 %, ve třetí 40 %, ve čtvrté 50 %, v páté 45 %. Pak přišla další řada vesnic a městysů, kde kreténové měli většinu. A všechny ty vesnice a městysy s těmi idioty (a kretény) tvořily volební okres…"

Zeptejme se nevinně, 
naivně:
Není ‚volební okres' tohoto typu (poměrně věrným) obrazem toho, v čem – a jak – žijeme? Leccos tomu totiž nasvědčuje…
V „okrese" normálních, neidiotských a nekreténských lidí by žádnému starostovi „nejspíš" neprošlo, kdyby se paktoval kupř. 
s (takzvanými) šmejdy a veřejně jim prokazoval přízeň.
Představme si to, fantazii se meze nekladou. Představme si, že náš pan starosta jde na „přátelskou pracovní" schůzku právě s nimi. S pod-vodníky, okrádajícími důchodce na „předváděcích akcích pro seniory"… Jde 
s nimi jednat, a přitom dopředu zná jejich praktiky, ví, co jsou zač… Důležitější však je, že starosta zná i tyto šmejdy! Zná je osobně. Tyká si s nimi. Ví, co od nich čekat. Ví, že jeho neoškubou. Ví, že se na ně může spolehnout, protože tito šmej
di – které šmejdy nenazý
vá – jsou jeho spolehlivými obchodními partnery (ať už to „obchodní partnerství" znamená cokoli).

Do rámce tohoto podobenství („každé podobenství kulhá, ale i kulhavý je schopný někam dojít") se nyní pokusme promítnout reálnou „událost":
Premiér Sobotka vzal před pár dny na výlet do Svaté země sedm ministrů svého kabinetu plus náměstka ministra zahraničí. Česká výprava – v níž bylo pochopitelně daleko víc lidí – při-letěla na „česko-izraelské 
(v pořadí již čtvrté) mezivládní konzultace". Předseda vlády si ovšem v nabi-tém programu našel čas třeba i na zasazení „pamětního stromu" kdesi na Herzlově hoře v Jeruzalémě…

Nádhera…
Je vskutku krásné, jsou-li spolu dvě – nesousední – země takhle zadobře…

NESTÁLO TO ZA NIC

„Jako fór to bylo dobrý, Kufalt. Ale jinak to nestálo za nic," zpraží ve zfilmované verzi Faladova románu Wer einmal aus dem Blechnapf frißt pan Maack (Ilja Racek) exkriminálníka jemných způsobů (Luďka Munzara), jenž se „chce" polepšit skrz úlisné vlísávání se…

Přesně to samé by se dalo říct i k premiérově přátelské pracovní návštěvě Izraele:
„Jako fór to bylo dobrý, Sobotka. Ale jinak to nestálo za nic!"

Za co by to taky mohlo stát? K ČEMU jsou lidem, 
k čemu jsou NÁM… „mezivládní konzultace" s představili EVIDENTNĚ rasistické země, která šlape vojenskými botami po lidech patřících k menšině, nemilosrdně jim bourá domy a krade půdu, střílí těhotné ženy („vypadající" jako teroristky) 
a zavírá DĚTI či nepohodlné novináře a vědce do vězení jak na běžícím pásu?
Že je to jinak?
Možná – o procento, o dvě.
Zlatí tuzemští „šmejdi".

Ostatně už i expremiér Barak, generál Golan a další izraelské top figury hlasitě varují před „stíny nacistické politiky" a před „zárodky fašismu" v této zemi!
Tohle Sobotkové neřeší…

PROČ se však MY tváříme, že je normální s takovou zemí kamarádit? Snad ne proto, že ji považujeme za je-dinou „skutečnou" demokracii na Blízkém a Středním východě?! Je to demokracie! Ale jen pro některé. Pro vyvolené. Ti ostatní, nevyvolení, se mohou jít vycpat, strádat, nebo rovnou umřít…

Koho svět a dění v něm zajímají, ten si je tohoto vědom. Koho zajímá jen svět vlastních představ a privátních zájmů, ten si o tom, 
jak to ve světě chodí, nechá bez protestů vyprávět od 
po-litiků a jejich „tlumoč-níků" – a stává se součástí frašky… Tou fraškou je hra na okrášlování vlka beránčím kožichem, což vlku náramně vyhovuje. Ta hra vlka sladce uspává v jeho nelidskosti, neboť se mu zdá, že je přece jen lidský. Jak rád
si na sebe s nepostřehnutelnou rychlostí navléká kožich 
z beránka ten, který své živé lidství nemilosrdně ubíjí…

Převlek zvířete do lidské podoby je tajemstvím lidské existence. Tímto tajemstvím je vysvětlen chod (ne)lidských dějin. V našem světě, ve světě zdánlivých lidí, se však o této skutečnosti nesmí ani špitnout – otřáslo by to jeho základy. Všichni se bojíme prozrazení. Máme strach z toho, že nejsme tím, zač se vydáváme, a že tento náš svět není takový, jak jej vidíme. Šaty (ušité z beránčích kožichů) nedělají člověka. Teprve ony z něj dělají zlou bytost, jež zuby nehty brání sebepoznání…
Oznamovat vlkům, že nejsou žádnými beránky, přívádí vlky k nepříčetnosti. Pravdu o sobě nesnesou, 
a tak vymýšlejí stále nové 
a nové zákony, zakazující nazývat vlka vlkem a prav-du pravdou…

Psycholog a sociolog Erich Fromm ve své Anatomii lidské destruktivity (The Anatomy of Human Destructiveness, 1973), díle, v němž diagnostikuje i Pacienty 
s velkým P, jakými byli Hitler, Himmler a Stalin, osvětluje pochody v mysli vlků:

„Co se stane, když určitému typu vlastence připomeneme, že za jeho politickým přesvědčením stojí především zájem o zisk? Nebo když určitému typu revolucionáře řekneme, že se za jeho ideologií skrývají osobní destruktivní podněty? Takové zpochybňování pohnutek jiných lidí porušuje jedno z nejrespektovanějších tabu daných zvořilostí – a je to velice důležité tabu, neboť funkcí zdvořilosti je pokud možno bránit agresi…"

Podle Fromma lze v dějinách pozorovat totéž. Lidé, kteří vyslovili pravdu o určitém režimu, byli odjakživa vyháněni, poháněni před soud, vězněni, popravováni… Vzbudili zlost těch, kdo byli právě u moci. Takoví lidé byli režimu nebezpeční, 
a proto bylo třeba chránit status quo jejich odstraněním. Nevysvětluje to však skutečnost, že ti, kteří říkají pravdu, jsou tolik nenáviděni… Důvod je třeba hledat 
v tom, že ten, kdo říká pravdu, mobilizuje odpor těch, kteří ji potlačují. Pravda ohrožuje jejich moc a zároveň otřásá celým jejich vědomým orientačním systémem, olupuje je o jejich racionalizace (dodatečné odůvodňování původně jiných motivů), a mohla by je dokonce donutit jednat jinak… Jen ten, kdo sám zažil tento proces drtivého uvědomění, zná pocit zděšení, které při tom vzniká. Ne každý je však připraven podstoupit takové dobrodružství. A nejméně ze všech ti, kteří mají ze své slepoty prospěch.

Roman Streichsbier