Jihlavou projely tanky a bojová vozidla pěchoty. Nebyly jediné, spolu s podobnou technikou z dalších částí naší země zamířily na nákladních vlacích do Polska a odtud na Ukrajinu. Zde bojujícím obráncům pomohou ve válce proti ruským okupantům.

Ministryně obrany Jana Černochová dodávku Ukrajincům nepotvrdila ani nevyvrátila. Což je pochopitelné – přesuny zbraní, zvláště pak válčícím státům, většinou spadají do složky Přísně tajné. O to zajímavější ale je, že lidé si zbraně mohli prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Že by vojáci neměli kus hadru, kterým by je zakryli a uchránili před zvědavými zraky?

Tanky se v Jihlavě objevily v pondělí 4. dubna 2022.
Žádné Slovensko, tanky z Jihlavy odjely přímo do války na Ukrajině

Skutečnost je zřejmě poněkud jiná. Byť ministerstvo či armáda odmítly toto téma komentovat, naprosto veřejný přesun byl hlavně skvělý marketingový tah. Humanitární pomoc dodáváme Ukrajincům úplně veřejně, stejně jako jiné státy. Ale jak dát co nejlépe najevo, že nám jde i o vojenskou pomoc, s níž řada zemí váhá? Proto tanky a „bévépéčka“ vystavili zcela ostentativně na odiv.

Bylo jim jasné, že se jejich snímky dostanou nejen do novin, ale hlavně na sociální sítě, kterými se budou šířit do světa. Je to nejen vzkaz všem demokratickým zemím, že Ukrajině lze pomáhat i vojensky, ale také vzkaz Rusku. Lidem, kteří tuto vojenskou pomoc Ukrajincům zorganizovali a takto veřejně ji prezentovali, za tento nápad jednoznačně patří velké poděkování a palec nahoru.