S blížícími se velikonočními svátky řada koledníků plánuje, že se jim podaří vyřešit problém konzumace alkoholu a dopravy za pomlázkou. A to tak, že usednou na svá kola. Měli by si však uvědomit, že jsou plnohodnotnými účastníky silničního provozu a postih za konzumaci alkoholu se vztahuje i na ně.

Policie počítá s tím, že řada lidí na kolech o svátcích vyjede. A také kvůli nim připravuje na nadcházející víkend a Velikonoční pondělí několik dopravněbezpečnostních akcí zaměřených na kontrolu jízdy pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

„Cyklisté jsou účastníky dopravního provozu stejně jako řidiči motorových vozidel a platí pro ně stejná pravidla jako pro motoristy,“ potvrzuje tisková mluvčí policie Jana Kroutilová.

„Také řidiči kol by se v těchto dnech měli připravit na to, že mohou být kontrolováni,“ dodává Kroutilová s tím, že policisté se budou zajímat i o povinnou výbavu vozidel i bicyklů.

Cyklisté patří mezi zvláště ohrožené účastníky silničního provozu. Nejsou nijak zvlášť chráněni, a například v případě střetu s motorovým vozidlem dochází zpravidla k velkým újmám na zdraví. Nejčastěji dochází k haváriím při odbočování či dávání přednosti v jízdě a také právě po požití alkoholu.

Vznikají nebezpečné situace

„Nedávno jsme měli případ, kdy cyklista najel do skupinky chodců. V takových případech dochází také k velkým zraněním. S lepšícím se počasím se takovéto případy občas vyskytují,“ říká tisková mluvčí.

Další kritická situace nastává, když nemá cyklista reflexní prvky a jedoucí nákladní automobil projede těsně kolem něho. Proud vzduchu může snadno cyklistu smést do škarpy a vzniklá zranění bývají značně nepříjemná.

Podle Jany Kroutilové nemá policie monitorovánu kritickou lokalitu, kde by docházelo k častějším dopravním nehodám cyklistů. K těm může dojít v podstatě kdekoliv. Upozorňuje však řidiče, že jsou plnohodnotnými účastníky silničního provozu a z toho vyplývají i jejich povinnosti.