Obyvatelé Havlíčkova Brodu si nejspíš ještě pamatují na jeden únorový den loňského roku, kdy se v některých částech města začal šířit nepříjemný štiplavý zápach. Havárie firmy Ecowaste, kdy z jejího provozu unikal aromatický plyn merkaptan označuje nyní Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) za jeden z nejzávažnějších případů, které v poslední době na Vysočině řešila.

Firma Ecowaste argumentovala tím, že neví, jak se plyn do sudů dostal. Prý v nich měly být jen odpadové barvy. Vedení firmy uvedlo, že podá trestní oznámení. Jak ale nyní vyplývá z šetření ČIŽP, prohřešků proti předpisům učinila firma více a nakonec dostala pokutu.

Prohledali přes třicet ulic

Únik neznámé látky si loňského února vyžádal okamžitý výjezd jednotek hasičů, které musely hledat zdroj úniku. Začal průzkum v jednotlivých ulicích města, kdy se hasiči snažili lokalizovat pomocí detekčních přístrojů zdroj štiplavého zápachu, který se šířil městem. Hasiči s detektory prozkoumali 31 ulic města, když se jim po dvou hodinách nakonec podařilo nalézt zdroj zápachu.

„V areálu soukromé firmy na ulici U Borové došlo při manipulaci se sudy k úniku nebezpečné látky,“ uvedla tehdy k případu mluvčí hasičů Petra Musilová.

V laboratoři se zjistilo, že se jedná o látku merkaptan. Ta se přidává například do zemního plynu, aby byl cítit a upozornil tak na hrozící nebezpečí při úniku. Merkaptan sice není životu nebezpečný, ale ve větších koncentracích může způsobit nevolnosti a bolení hlavy. Při úniku i menšího množství merkaptanu tak může vzniknout dojem, že došlo k havárii zemního plynu.

Vyšetřováním se zjistilo, že firma Ecowaste provádí prostřednictvím svých pracovníků mísení nebezpečných odpadů s dřevěnými pilinami a vzniklý produkt prodává cementárnám jako alternativní palivo.

„Mísení prováděli pracovníci manuálně lopatou či hráběmi v otevřených kontejnerech nebo sudech. Zařízení bylo sice situováno v objektu s vodohospodářsky zabezpečenou plochou, nicméně nebyla řešena například otázka emisí znečišťujících látek do vnějšího ovzduší, expozice pracovníků a přípustnost umístění zařízení v dané lokalitě,“ vysvětluje Vítězslav Novák z ČIŽP, co všechno dělala firma špatně. Inspekce zjistila, že firma porušovala provozní řád, když nevedla průběžnou evidenci některých zpracovávaných odpadů, nesplnila povinnost nahlásit zahájení provozu zařízení příslušnému správnímu úřadu a řádně neoznačovala nádoby s odpady. Za tyto delikty jí byla uložena pokuta ve výši 80 tisíc korun.

Firma se však vůči závěru šetření a výši pokuty odvolala. Ministerstvo životního prostředí však podle posledních údajů ředitele Nováka odvolání zamítlo a pokutu potvrdilo v plné výši.