Pyrotechnik předměty identifikoval jako dvanáct dělostřeleckých min a dva zapalovače.

Jednalo se o rumunské dělostřelecké miny z období druhé světové války.

Munici pyrotechnik zajistil a odvezl k odborné likvidaci.