K úniku chemické látky z tlakové mělo dojít krátce po čtvrt na šest večer. Hasiči lahev zajistili a proměřili koncentrace v okolí. Lahev poté s pomocí chemické laboratoře převezli. Mělo se jednat pravděpodobně o chlor.

Zdravotníci jednoho člověka převezli k ošetření do nemocnice.